Neden Kanguru Bakımı? Neden Kanguru Bakımı?

Yaklaşık 20 yıldır yürütülen çalışmalar, KB’nin, yenidoğanın ağırlığı, gestasyon yaşı ve klinik durumu ne olursa olsun, ısı kontrolünün sağlanmasında, anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesinde, bütün yenidoğanlar için etkili bir yol olduğunu göstermektedir.

Doğum sonu dönem, annede fizyolojik ve anatomik değişikliklerin olduğu, anneliğin getirdiği yeni sorumlulukların üstlenildiği bir geçiş dönemidir. Bu nedenle, hem annenin hem de yenidoğanın en hassas olduğu kritik bir dönem olarak değerlendirilir. Anne ve yenidoğan için bazı güçlükleri barındıran bu dönemin olumsuz yanlarını en aza indirmek, anne ve yenidoğanın birbirlerine kısa sürede alışmalarını sağlamak için doğum sonu erken dönemin ilk dakikalarından itibaren Kanguru Bakımı (KB) uygulanmasının yararlı olduğu bildirilmektedir.

Fetüs anne karnındayken kol ve bacakları gövdelerine yakın, orta hatta ve kıvrılmış (cenin pozisyonu) durumda ve sürekli ulaşılabilir bir besin kaynağına sahiptir. Doğumla birlikte bu yakınlıktan uzaklaşan yenidoğan kendisine oldukça yabancı bir dış dünyaya doğmaktadır. Yenidoğan için stres yaratıcı olan bu durum, doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede, anne ile ten tene teması sağlayacak şekilde anne göğsüne yatırılarak olumlu yönde desteklenebilir. KB sayesinde yenidoğanın ağlaması azalmakta, emzirme desteklenmektedir.

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), yenidoğanların vücut ısısını, dolaşımını ve solunumunu desteklemesi nedeniyle doğumdan sonra sağlıklı tüm yenidoğanların anne göğsüne konulmasını ve ilk müdahalelerin anne göğsünde yapılmasını önermektedir. Hasta yenidoğanların başka bir hastaneye nakledilmesi sırasında ideal bir yöntem olarak KB kullanılması önerilmektedir. Hastaneler, vajinal doğum sonrasında erken ten temasını sağlamak adına bir takım protokoller  geliştirmektedir. Bu protokollere göre doğum sonrası yapılan bazı uygulamaların (K vitamini enjeksiyonu, boy, kilo ölçümü, banyo ve ayak izi alma, profilaktik amaçlı göz damlası gibi bazı rutinlerin) ilk emzirmeden sonraya ertelenmesi önerilmektedir.

WHO ve UNICEF yenidoğanın doğar doğmaz annenin çıplak göğsüne yatırılarak KB uygulanmasını ve ilk başarılı emzirme gerçekleşene kadar KB’nin sürdürülmesini önermektedir. Bu yaklaşım gelişmiş ülkelerde yenidoğanın doğum sonu bakım yaklaşımında geniş kabul görmüş ve yenidoğan bakım protokollerine girmiştir.

KB, bebeğin sıcaklık, emzirme, enfeksiyondan korunma, uyarılma güvenlik ve sevgi ihtiyacının karşılanmasında en etkili yoldur.

KB, yenidoğanların sağ kalımını ve yaşam kalitesi artıran, maliyet etkin,  güvenli, hümanist ve çağdaş bir bakım yöntemidir. Bu yöntemin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yenidoğan sağlığına önemli katkılar sağladığı bildirilmektedir. Her şeyden önemlisi KB, anne ve bebek arasındaki yakın bağların güçlenmesini sağlamaktadır.