Kurumsal

Bu sayfa 116S146 proje numarası ile gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli 3001 projesinin kapsamı içinde yer alan Kanguru Bakımı’nın uygulama yöntemi, yararları, konu ile ilgili uluslararası ve ulusal linkler hakkında bilgi vermek üzere Proje Yürütücüsü Sevil İnal ve Bursiyer Sevda Korkut tarafından tasarlanmıştır. Bu web sayfası, proje sonuçlarının duyurulmasının yanı sıra, hem sağlık profesyonellerinin hem de toplumun Kanguru Bakımı Hakkında bilgilendirilerek farkındalığının arttırılması ve kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuştur.

 

Sevil İnal, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulunda, 1990 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 1996 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliğinde Yüksek lisansını, 2003 yılında doktora eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yaklaşık 10 yıl çeşitli birimlerde hemşire olarak çalıştıktan sonra 1997-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Yüksekokulunda Öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulunda öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak (Yard. Doç. Dr.) görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin kuruluşundan itibaren Ebelik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümünde Doçent kadrosuna atandı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıda konuşmacı ve dinleyici olarak yer aldı. Çocuk Hemşireliği Derneğinin Türkiye’nin farklı illerinde düzenlediği “Yenidoğanın Bireyselleştirilmiş Destekleyici Bakımı” konulu kurslarda eğitimci olarak yer aldı ve bu toplantılarda “Kanguru Bakımı” hakkında sağlık profesyonellerine yönelik eğitimler yaptı. Bunun yanı sıra çeşitli bilimsel toplantılarda Kanguru bakımı ile ilgili sunumlar yaptı bilimsel hakemli dergi ve kitaplarda konu ile ilgili makaleleri olan Sevil İnal’ın yürütücü olarak yer aldığı “Doğum sonu erken dönemde sağlıklı yenidoğanlara uygulanan Kanguru Bakımının emzirme ve yenidoğanın dış ortama uyumuna etkisi” başlıklı 116S146 nolu projesi 2016 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.  Ayrıca Sevda Korkut tarafından gerçekleştirilen “Doğum sonu erken dönemde sağlıklı yenidoğanlara uygulanan Kanguru Bakımının emzirmeye etkisi” başlıklı yüksek lisans tez projesinde danışman olarak görev almıştır. Araştırmacının Sci-expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanan 15 araştırma makalesinin yanı sıra hakemli ulusal bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Halen İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümünde öğretim üyesi (Doç. Dr.) olarak görev yapan Sevil İnal, evli ve 2 çocuk annesidir. 

Sevda Korkut, Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü’nden 2013 yılında mezun oldu. 2013 yılında, Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2014 yılında lisansüstü eğitimini tamamlamak üzere İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak görevlendirildi. Danışmanı Doç. Dr. Sevil İNAL ile birlikte TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) projesi olarak desteklenen “Doğum sonu erken dönemde sağlıklı yenidoğanlara uygulanan Kanguru Bakımının emzirme ve yenidoğanın dış ortama uyumuna etkisi” başlıklı projede bursiyer olarak görev aldı. Proje kapsamında yer alan “Doğum sonu erken dönemde sağlıklı yenidoğanlara uygulanan Kanguru Bakımının emzirmeye etkisi” başlıklı yüksek lisans tezini başarıyla tamamladı. 2017-2018 Eğitim öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelikte Doktora programında doktora eğitimine başlayan Sevda Korkut halen İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde, Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.


Kurumsal
Kurumsal