Kanguru Bakımı pozisyonu nasıl olmalı? Kanguru Bakımı pozisyonu nasıl olmalı?

Kanguru Bakımı pozisyonu nasıl olmalı?

  • Yenidoğan anne ile göğüs göğüse, dik pozisyonda, kolları ve bacakları fleksiyonda olacak şekilde rahat bir pozisyonda olmalıdır.
  • Bakım esnasında hava yolu tıkanıklığınını önlemek için yenidoğanın başı ve boynu hafif fleksiyon pozisyonuna getirilmelidir. Başın öne ve arkaya hiper fleksiyonu ve ekstansiyonundan (öne ve arkaya aşırı bükülmesi) kaçınılmalıdır. Mümkünse, Kanguru Bakımı uygulanırken anne tarafından bebeğin yüzü görülecek şekilde göğse yerleştirilmelidir.
  • Kanguru Bakımı sırasında bakım vericinin rahatlığı ya da yenidoğanın pozisyonunun değiştirilmesine ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilmelidir.