Kanguru Bakımı ilk defa nerede ve Kimler Tarafından uygulanmıştır? Kanguru Bakımı ilk defa nerede ve Kimler Tarafından uygulanmıştır?

Kanguru Bakımı ilk defa nerede ve Kimler Tarafından uygulanmıştır?

Kanguru Bakımı ilk defa, Kolombiya-Bogota, 1979 yılında Rey ve Martinez tarafından düşük doğum tartılı bebeklerde uygulanmıştır. Rey ve Martinez ünitelerindeki kuvöz bakım olanaklarının yetersiz olması nedeniyle enfeksiyon oranları yüksek olduğu, ve preterm bebeklerin vücut sıcaklığını sürdürmede zorlandıkları için geleneksel kuvöz bakımına bir alternatif olarak Kanguru Bakımını kullanmışlardır. Anneleri bebekleri ile birlikte yenidoğan ünitesine kabul ederek bebekleri annelerinin göğsünde bakmaya başlamışlardır. Bu girişimin yenidoğan sağlığına etkilerini değerlendirdiklerinde, enfeksiyon oranlarının azaldığını, bebeklerin daha iyi emdiğini, vücut sıcaklığını sürdürmeye ilişkin sorunların giderildiğini ve yenidoğanların daha çabuk iyileşip taburcu olduklarını gözlemişlerdir. Araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılarda paylaştıklarında bu konu diğer araştırmacıların da dikkatini çekmiş ve konu ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçlarından elde edilen ortak sonuç, Kanguru Bakımının, çağdaş, hümanist, bireysel bakımı destekleyen bir bakım yaklaşımı olduğunu ortaya koymaktadır.